Inżynieria odwrotna

Jak to działa?

W inżynierii odwrotnej proces ten zachodzi w przeciwnym kierunku. Pod lupę brany jest już wyprodukowany element. Rozbierany jest na części pierwsze i analizowany pod względem materiałów, z których został wykonany oraz zależności między poszczególnymi częściami. Następnie powstaje projekt rysunek typu CAD lub innego rodzaju rysunek techniczny na podstawie, którego powstaje kopia elementu.

Zastosowanie.

Inżynieria odwrotna okazuje się być niezwykle przydatna w momencie, gdy przykładowo posiadamy popsutą część, a zamiennik jest niedostępny z uwagi na wycofanie tego elementu z produkcji. Na podstawie uszkodzonego wzoru tworzymy model, z którego powstanie wierna kopia o takiej samej funkcjonalności.

Technologia ta może też posłużyć do:

-stworzenia dokumentacji elementów o nie znanej/zatartej przeszłości (np. części zabytkowych pojazdów),

-stworzenia cyfrowych kopii cennych obiektów (np. stosowane w muzealnictwie),

-idealnego dopasowania produktu do istniejącego kształtu (np. dopasowanie protez do kończyn),

-kontroli jakości (porównanie produktu z projektem CAD przykładowo pod względem skurczu materiału),

-analizy produktów konkurencji,

-aktualizacji przestarzałych produktów przez wprowadzenie nowoczesnych technologii.

 W jaki sposób „zdjąć” wymiary z obiektu?

Najczęstszą metodą używaną do wykonania modelu 3D jest wykorzystanie skanerów 3D lub głowic pomiarowych. Urządzenie w znacznym stopniu ułatwia odwzorowywanie skomplikowanych kształtów, których wymiarowanie na bazie ręcznych narzędzi pomiarowych byłoby trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

Związek inżynierii odwrotnej i druku 3D.

Inżynieria odwrotna w połączeniu z drukiem 3D czują się najlepiej w sytuacji, gdy posiadamy zużyty element trudno dostępny lub nie dostępny do kupienia. Możliwe jest szybkie stworzenie na jego bazie modelu 3D, który po obróbce posiada swoje oryginalne wymiary. Na podstawie utworzonego projektu dodrukowuje się potrzebną część a następnie montuje w miejscu uszkodzonej.

Przykłady zastosowania inżynierii odwrotnej.

Źródło:

www.3dcad.pl/artykuly/171/inzynieria-odwrotna-z-zastosowaniem-pomiarow-3d.html

www.drukowanie3d.com.pl/inzynieria-odwrotna

www.pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_odwrotna

www.davebell.com