Rozszerzenie STL

Jaka zabrać się do druku 3d? Przede wszystkim trzeba posiadać trójwymiarowy model stworzony pod kątem druku zapisany w formacie STL. Jednak czym jest ten tajemniczy skrót?

Pliki STL stanowią język komunikacji w świecie druku przestrzennego. Jeśli jakaś aplikacja potrafi zapisać trójwymiarowy model w pliku STL,  to taki model może być zazwyczaj wydrukowany. Format ten został opracowany przez Charlesa Hulla z 3D Systems i udostępniony. Skrót STL pochodzi od „STereoLithography” jak również „Standard Tessellation Language„.   Format ten buduje bryłę przestrzenną za pomocą trójkątów. Każda powierzchnia podzielona jest na szereg małych trójkątów, a następnie każdy wierzchołek trójkąta opisany jest przez trzy punkty reprezentujące ich położenie względem osi współrzędnych.

Do generowania plików tego typu służą programy typu CAD. Jednym z bardziej popularnych jest SketchUp, ale istnieje wiele aplikacji typu open source, które są pod tym względem w pełni wartościowe. W praktyce wszystkie programy typu CAD posiadają możliwość zapisu w formacie STL. Plik ten składa się z siatki trójkątów. „Gęstość” siatki określa się w zależności od złożoności powierzchni. W przypadku bardziej skomplikowanych geometrycznie modeli zaleca się zagęszczenie siatki na rzecz dokładniejszego odwzorowania kształtów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.